Woning Keuring

Wanneer u van plan bent om een andere woning te kopen,
kunnen wij voor u een keuring verzorgen.

Wat doen we tijdens een keuring?
- De gasleiding controleren op aanleg en gasdichtheid.
- De waterleiding controleren op aanleg en juiste werking.
- De riolering op aanleg en juiste werking.
- De elektra op aanleg, de werking van de aardlekschakelaars,
  het meten van de aardverspreidingsweerstand, het controleren van de aarding.

 

Na de keuring ontvangt u van ons een rapport met onze conclusies en indien u dit wenst een offerte voor herstel van de geconstateerde gebreken. De kosten voor een keuring binnen Naarden en Bussum bedragen € 175,- incl de btw. Buiten genoemde plaatsen komen er extra reiskosten bij, dit is afhankelijk van de locatie.

Let op!!

Tijdens de keuring verplaatsen wij geen huisraad, het kan dus zijn dat bepaalde gebreken aan bijvoorbeeld een wandcontactdoos niet opgemerkt worden. Tijdens de keuring gaat de gaskraan tijdelijk dicht. het kan gebeuren dat oude gastoestellen niet meer aan willen. De hieruit voortvloeiende herstelkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. Dit geldt ook voor de werking van de aardlekschakelaars.